Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego sponsorem Juwenaliów

Do grona sponsorów łomżyńskich Juwenaliów dołącza Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego! Cieszy nas, że podjęta kilka lat temu współpraca wciąż jest kontynuowana, a dzięki wsparciu Urzędu nasze Juwenalia z roku na rok przyciągają więcej zainteresowanych.

O tym, że warto odwiedzić województwo podlaskie, nikogo chyba nie musimy przekonywać. Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że województwo podlaskie jest miejscem współistnienia różnych narodów i kultur. Powstał tu specyficzny pejzaż kulturowy, charakteryzujący się wielością wyznaniową i bogactwem obrzędów. Od wieków żyją tu obok siebie Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. Wielonarodowość była, między innymi, powodem stworzenia uniwersalnego języka przez urodzonego w Białymstoku twórcę esperanta – Ludwika Zamenhofa (1859-1917).

Do dzisiaj zachowały się w województwie podlaskim naturalne krajobrazy, puszcze i lasy,  jeziora oraz doliny rzek. O wyjątkowych walorach przyrodniczych regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły i elementy środowiska naturalnego objętego ochroną. Zachęcamy chociażby do odwiedzenia Białowieskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i również Wigierskiego Parku Narodowego.